ReferencieReferencie na advokátsku kanceláriu môžu podať jej klienti, napr.:
  1. SEZ a.s. Dolný Kubín,
  2. Kúpele Dudince a.s.,
  3. Slovenská agentúra pre cestovný ruch v SR,
  4. Smrečina Hofatex, a.s. Banská Bystrica,
  5. Ministerstvo financií SR
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.