Partneri

Členmi združenia advokátov advokátskej kancelárie KOVAL & spol. sú advokáti :

JUDr. Juraj Koval,

  advokát

 • absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach s vyznamenaním v roku 1982,
 • od r. 1982 do r. 1988 - pracoval ako podnikový právnik
 • od 30.8.1991 nadobudol licenciu komerčného právnika a začal vykonávať toto slobodné povolanie,
 • od r. 1993 je advokátom
 • je členom rozkladovej komisie Úradu pre finančný trh SR pre oblasť poisťovníctva

JUDr. Zuzana Kovalová,

  advokátka

 • absolvent Právnickej fakulty UK v Bratislave v roku 1985,
 • od r. 1985 do r. 1989 - pracovala ako podniková právnička
 • 30.8.1991 nadobudla licenciu komerčnej právničky a začala vykonávať toto slobodné povolanie
 • od r. 1993 je advokátkou

JUDr. Peter Púchovský,

  advokát

 • absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 1986,
 • od r. 1986 do r. 1991 - pracoval ako prokurátor
 • od r. 1991 - získal licenciu komerčného právnika, neskôr advokát

JUDr. Oskar Chnápko,

  advokát

 • absolvent Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v roku 2003,
 • od r. 2003 do r. 2006 - zamestaný ako advokátsky koncipient v Advokátskej kancelárii KOVAL & spol. Banská Bystrica.
 • od r. 2007 je advokát
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.