Partneri

Členmi združenia advokátov advokátskej kancelárie KOVAL & spol. sú advokáti :

JUDr. Oskar Chnápko,

  advokát

  • absolvent Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v roku 2003,
  • od r. 2003 do r. 2006 - zamestaný ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii KOVAL & spol.
  • od r. 2007 je advokát
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.