Partneri

Členmi združenia advokátov advokátskej kancelárie KOVAL & spol. sú advokáti :

Zamestanci, spolupracovníci

Advokátska kancelária zamestnáva v pracovnom pomere
1 advokátskeho koncipienta:
  • JUDr. Andrej Staroň
V kancelárii je zamestnaná:
  • 1 ekonómka – učtovníčka
  • 2 administratívne pracovníčky.
Na základe mandátnych zmlúv spolupracujú s kanceláriou viacerí daňoví poradcovia, auditori a účtovníci.
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.