Partneri

Členmi združenia advokátov advokátskej kancelárie KOVAL & spol. sú advokáti :

JUDr. Juraj Koval,

  advokát

  • absolvent Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach s vyznamenaním v roku 1982,
  • od r. 1982 do r. 1988 pracoval ako podnikový právnik
  • od 30.8.1991 nadobudol licenciu komerčného právnika a začal vykonávať toto slobodné povolanie,
  • od r. 1993 je advokátom
  • je členom rozkladovej komisie Úradu pre finančný trh SR pre oblasť poisťovníctva
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.