Právny servis

Poskytujeme úplný právny servis, predovšetkým v týchto oblastiach:

 
Vzhľadom na dosiahnutý stupeň vzdelania, dĺžku a zameranie od- bornej praxe vieme poskytnúť advokátske služby osobne, samos- tatne, čiastočne aj prostredníct- vom zamestnancov, ktorí budú pracovať pod odborným vedením advokátov, využívajúc pritom všetky vedomosti a skúsenosti.

O nás

Advokátska kancelária KOVAL & spol., má od svojho vzniku sídlo v Banskej Bystrici, na ul. Komenského č. 3, vo vlastných priestoroch.
Kancelária bola založená v júni roku 1991. V súčasnosti patrí medzi najväčšie advokátske kancelárie v Banskobystrickom Vyššom územnom celku.

Partneri

Členmi združenia advokátov advokátskej kancelárie KOVAL & spol. sú advokáti :
  • JUDr. Juraj Koval
  • JUDr. Zuzana Kovalová
  • JUDr. Peter Púchovský
  • JUDr. Oskar Chnápko

Kontakt

KOVAL & spol.
Komenského 3, p. p. 525
974 01 Banská Bystrica 1

tel.:
00421 48 4155770
00421 903 556019

tel/fax 00421 48 4154992
e- mail: koval@kovallawyers.sk
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.