Právny servis

Správne právo

  1. katastrálneho konania a riešenia vlastníckych problémov a nesprávnosti a neúplnosti údajov v katastri podaním protestu prokurátora,
  2. stavebného konania a všetkých jeho zložiek,


Úvod
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.