Právny servis

Poradenské služby

Poradenské služby je naša advokátska kancelária schopná zabezpečiť predovšetkým:
  1. osobne
  2. telefonicky
  3. písomne
  4. faxom
  5. listovou korešpondenciou
  6. kuriérom
  7. e-mailom
  8. iným spôsobom podľa dohody, vrátane subdodávok – zabezpečením notára, tlmočníka, prekladateľa, daňového poradcu audítora, účtovníka a pod.


Úvod
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.