Právny servis

Obchodné právo

  1. Obchodné právo – všeobecné, obchodné meno a jeho ochrana, súťažné právo,

  2. Právo obchodných spoločností – zakladanie obchodných spoločností, valné zhromaždenia, transformácie a rozdeľovanie spoločností, otázky vzťahov vo vnútri spoločnosti, vstup zahraničného investora do spoločnosti,

  3. Záväzkové právo – prevody obchodných podielov a akcií, zmluvy o budúcich zmluvách, zmluvy o predaji podniku, kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, mandátne zmluvy, leasingové zmluvy, zmluvy o doprave – zasielateľské zmluvy, poistné zmluvy a iné,

  4. Právo cenných papierov,

  5. Právo hospodárskej súťaže

  6. Konkurzné právo – zápis v zozname správcov konkurzných podstát (správa konkurznej podstaty s rozsiahlym nehnuteľným majetkom zložitými spoluvlastníckymi vzťahmi, úspešné zvládnutie predaja zahraničným investorom),


Úvod
© 1991-2007    KOVAL & spol.    Všetky práva vyhradené.